Şirket Değerlemesi

Türkiye’nin dünya ekonomisiyle entegrasyonu artması ve son yıllarda ivmesi artan, yabancı firmaların Türk şirketlerinin hisselerinin satın alma trendi, şirket değerleme hizmetlerini de        ön plana çıkarmaktadır. 
 
Geniş anlamda, değerleme hizmetleri, çok farklı uzmanlık alanlarından oluşmaktadır. Reform Yeminli Mali Müşavirlik, şirket hisse ve marka değerlemesi sahalarında uzmanlaşmaktadır. 
 
Diğer taraftan son yıllarda hızlı bir değişim geçiren UFRS’de, “fair value accounting” ön plana çıkmış ve iştirak satın alan işletmelerin şerefiye hesaplamalarında, öncelikle ilgili iştirakin fair value’sini hesaplama zorunluluğu, şirket değerlemesinin önemini daha da artırmıştır. 
 
Herhangi bir bağımsız değerleme çalışmasında; işletme yönetimince yapılmış kar/zarar ve nakit akış tahminlerinin, gerçekçi varsayımlarda desteklenmiş olması zorunlu olduğu gibi, şirketin faaliyet alanı ile ilgili yasal gelişmeler, üretilen ürünlerin teknoloji özellikleri ve rakip ürünlerin pazar payları gibi birçok unsur belirleyici rol oynamaktadır. 
 
Hisse veya Faaliyet değerlemesinde Dikkate Alınan Yapısal ve Ekonomik Özellikler 
 
Reform Yeminli Mali Müşavirlik, herhangi bir işletmenin, faaliyet alanının (business), markanın değerlemesinde aşağıdaki özellikleri göz önüne almaktadır : 
 • İşletmenin faaliyetleri ve yapısal özellikleri,
 • Uygun hisse değerleme yöntemlerinin uygulanması,
 • Şirketin veya değerlemesi yapılan faaliyet alanının itici gücünü sağlayan ana ürünler ve hizmet alanlar
 • Finansal projeksiyonlar, iş planları
 • Projeksiyonların arkasındaki gerçekçi varsayımlar, ve parametreler
 • Makro ekonomik veriler
 • Vergi mevzuatının etkileri
 • Şirketin büyüme stratejileri 
 HİZMETLERİMİZ


Şirket Değerlemesi

Türkiye’nin dünya ekonomisiyle entegrasyonu artması ve son yıllarda ivmesi artan, yabancı firmaların Türk şirketlerinin hisselerinin satın alma trendi, şirket değerleme hizmetlerini de        ön plana çıkarmaktadır. 
 
Geniş anlamda, değerleme hizmetleri, çok farklı uzmanlık alanlarından oluşmaktadır. Reform Yeminli Mali Müşavirlik, şirket hisse ve marka değerlemesi sahalarında uzmanlaşmaktadır. 
 
Diğer taraftan son yıllarda hızlı bir değişim geçiren UFRS’de, “fair value accounting” ön plana çıkmış ve iştirak satın alan işletmelerin şerefiye hesaplamalarında, öncelikle ilgili iştirakin fair value’sini hesaplama zorunluluğu, şirket değerlemesinin önemini daha da artırmıştır. 
 
Herhangi bir bağımsız değerleme çalışmasında; işletme yönetimince yapılmış kar/zarar ve nakit akış tahminlerinin, gerçekçi varsayımlarda desteklenmiş olması zorunlu olduğu gibi, şirketin faaliyet alanı ile ilgili yasal gelişmeler, üretilen ürünlerin teknoloji özellikleri ve rakip ürünlerin pazar payları gibi birçok unsur belirleyici rol oynamaktadır. 
 
Hisse veya Faaliyet değerlemesinde Dikkate Alınan Yapısal ve Ekonomik Özellikler 
 
Reform Yeminli Mali Müşavirlik, herhangi bir işletmenin, faaliyet alanının (business), markanın değerlemesinde aşağıdaki özellikleri göz önüne almaktadır : 
 • İşletmenin faaliyetleri ve yapısal özellikleri,
 • Uygun hisse değerleme yöntemlerinin uygulanması,
 • Şirketin veya değerlemesi yapılan faaliyet alanının itici gücünü sağlayan ana ürünler ve hizmet alanlar
 • Finansal projeksiyonlar, iş planları
 • Projeksiyonların arkasındaki gerçekçi varsayımlar, ve parametreler
 • Makro ekonomik veriler
 • Vergi mevzuatının etkileri
 • Şirketin büyüme stratejileri 
 
Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.