Kurumsal Finansman

Halka Arz Danışmanlığı
 • Halka arz çalışma grubunun oluşturulması
 • Halka açılma öncesinde hukuki çalışma yapılması
 • Finansal tabloların incelenmesi 
 • Strateji oluşturulmasında danışmanlık
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB dosyalarının hazırlanmasında danışmanlık
 • Aracı kuruluşlara yapılacak prezantasyonun hazırlanması ve koordinasyonu
 • Hisselerin satış fiyatının belirlenmesinde danışmanlık 
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB başvuru sürecinin takibinde koordinasyonu sağlamak
 • Halka arz aşamasının takibinde koordinasyonu sağlamak
Proje Finansmanı Konusunda
 • Projenin finanse edilebilirliğinin tespiti 
 • Finansal, ekonomik, teknik ve hukuksal fizibilitenin incelenmesi 
 • Fiyatlama modellerinin geliştirilmesi ve finansman kaynakları ile irtibata geçilmesi, 
 • Finansmanın oluşturulması, pazarlıkların sürdürülmesi ve finansmanın sonuçlandırılması,
Şirket Birleşme-Satış ve Satın Almaları/ Finansal Ortaklıklar  Konusunda
 • Ortaklık, satın alma veya satış için gerekli dökümanların hazırlanması 
 • Uygun aday profilinin tespiti ve ortak adayları ile temas kurulması 
 • Alıcı tarafında satın alınacak hedef şirketlere yaklaşılması ve hedef şirketlerin değerlendirilmesi 
 • Satış sürecinin ilerleyen aşamalarında danışmanlık yapılması 
 • Bireysel ve kurumsal yatırımcılara yaklaşılması
Diğer Kurumsal Finansman Hizmetleri Alanında
 • Finansal değerlemeler
 • Finansal fizibilite çalışmaları
 • Sektör çalışmaları
 • İş planları oluşturulması ve incelenmesi
 • Finansal yeniden yapılandırma çalışmalarıHİZMETLERİMİZ


Kurumsal Finansman

Halka Arz Danışmanlığı
 • Halka arz çalışma grubunun oluşturulması
 • Halka açılma öncesinde hukuki çalışma yapılması
 • Finansal tabloların incelenmesi 
 • Strateji oluşturulmasında danışmanlık
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB dosyalarının hazırlanmasında danışmanlık
 • Aracı kuruluşlara yapılacak prezantasyonun hazırlanması ve koordinasyonu
 • Hisselerin satış fiyatının belirlenmesinde danışmanlık 
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB başvuru sürecinin takibinde koordinasyonu sağlamak
 • Halka arz aşamasının takibinde koordinasyonu sağlamak
Proje Finansmanı Konusunda
 • Projenin finanse edilebilirliğinin tespiti 
 • Finansal, ekonomik, teknik ve hukuksal fizibilitenin incelenmesi 
 • Fiyatlama modellerinin geliştirilmesi ve finansman kaynakları ile irtibata geçilmesi, 
 • Finansmanın oluşturulması, pazarlıkların sürdürülmesi ve finansmanın sonuçlandırılması,
Şirket Birleşme-Satış ve Satın Almaları/ Finansal Ortaklıklar  Konusunda
 • Ortaklık, satın alma veya satış için gerekli dökümanların hazırlanması 
 • Uygun aday profilinin tespiti ve ortak adayları ile temas kurulması 
 • Alıcı tarafında satın alınacak hedef şirketlere yaklaşılması ve hedef şirketlerin değerlendirilmesi 
 • Satış sürecinin ilerleyen aşamalarında danışmanlık yapılması 
 • Bireysel ve kurumsal yatırımcılara yaklaşılması
Diğer Kurumsal Finansman Hizmetleri Alanında
 • Finansal değerlemeler
 • Finansal fizibilite çalışmaları
 • Sektör çalışmaları
 • İş planları oluşturulması ve incelenmesi
 • Finansal yeniden yapılandırma çalışmaları
Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.