Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri

 • TTK Ve Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) Uygun Bağımsız Denetim
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'Na Uygun Bağımsız Denetim
 • Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim
 • ABD'de Kabul Görmüş Muhasebe Ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) Uygun Bağımsız Denetim
 • Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim
 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta Ve Reasürans Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim
 • Dünya Bankası, Avrupa İmar Ve Kalkınma Ve İlişkili Kuruluşların Türkiye'deki İştiraklerinin Bağımsız Denetimi
 • Özel Denetime Yönelik Bağımsız Dış Denetim Çalışmaları Ve Raporlarının HazırlanmasıHİZMETLERİMİZ


Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri

 • TTK Ve Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) Uygun Bağımsız Denetim
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'Na Uygun Bağımsız Denetim
 • Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim
 • ABD'de Kabul Görmüş Muhasebe Ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) Uygun Bağımsız Denetim
 • Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim
 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta Ve Reasürans Mevzuatına Uygun Bağımsız Denetim
 • Dünya Bankası, Avrupa İmar Ve Kalkınma Ve İlişkili Kuruluşların Türkiye'deki İştiraklerinin Bağımsız Denetimi
 • Özel Denetime Yönelik Bağımsız Dış Denetim Çalışmaları Ve Raporlarının Hazırlanması
Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.